Zdravlje ²

Časopis "Zdravlje na kvadrat"

Vjerujemo da ste već bili u prilici prelistati tiskano izdanje našeg časopisa "Zdravlje na kvadrat". Časopis je dostupan u ljekarnama i liječničkim ordinacijama besplatno. Sadržajima koje donosimo nastojimo doprinijeti očuvanju vašeg zdravlja te vam olakšati donošenje odluke oko izbora kvalitetnih liječnika.

"Zdravlje na kvadrat" je časopis koji objedinjuje najčešća pitanja naših pacijenata, na način da zdravstveni djelatnici daju savjete, smjernice i rješenja najčešćih zdravstvenih tegoba koje današnji čovjek ima. Cilj časopisa je educirati pacijente, ali i promovirati dobre i korisne teme na jednostavan i razumljiv način.

KLIKNITE ZA PREGLED NAJNOVIJEG BROJA!